Narodni blagdan u Martinšćici

Naša Sloga, 1. kolovoza 1912

I naše mjesto sjetilo se je prigodom narodnog blagdana sv. C. i M. Družbinih Škola, te je u tu svrhu sabrano medju našim seljacima svota od K 34,38. Darovaše: N. N. K 5, D. H. K 4, 0. F. K. K 3, A. Saganić K 2, po 1 K : A Bolkoković, A. Linardić, I. Saganić, 0. Kavrećić, D. Linardić, E. Linardić, C. Murljaćić, Klement M., K. D., F. Vlakanćić i N.Murljačić. Po 60 fil.: K. Kućić, D. Kućić, E. Kućić. Pa 50 fil. M. Linardić, D. Kućić i M. Vlakančić. Po 40 fil.: M. Vlakančić i M. Mužić. Po 20 fil.: D. Linardić, N. Saganić, G. Harabalja, A. Sučić, D. Kućić, D. Vidović i I. Ivančić, te je napokon sakupljeno medju školskom dječicom K 3,33. — Živili Martinšćani! Napred u
hrvatskoj rodoljubnoj sviesti.