Gospodarsko-konsumno družtvo

S juga otoka Cresa. Ustrojstvo gospodarsko-konsumnog družtva.
Pučki prijatelj (Krk), 10. listopada 1901.

Na 10. rujna sazvalo je nekoliko rodoljubnih svećenika pučanstvo iz Martinšćice, Stivana, Beleja i Ustrina u Martinšćincu na sastanak. Narod se doista u liepom broju sakupio u sgradu pučke škole.
U 9 sati prije podne vlč. pop Mate Maračić pozdravio je narod i zahvalio mu, što se odazvao u liepom broju. Zatim preda rieč vlč. g. popu Josu Pavačiću, koji im je u kratko ocrtao korist i svrhu družtva, te raztumačio pojedine točke pravila. Iza toga se zamolilo prisutne, da svatko zapita, što mu se čini nejasno, te će mu se raztumačiti, da ne bi komu bilo štogod nejasno. Pošto se je nekoliko sata razpravljalo i narod posvema oduševio za družtvo, prešlo se na izbor ravnateljstva, nadzorničtva i razsudišta. U ravnateljstvo su izabrani: predsjednikom: Vlč. g. pop Ivo Velčić; odbornicima, vlč. g. pop Mate Maračić, Anton Murjačić, Andrija Parola, Niko Murjačić. U nadzorništvo: Anton Kučić, Dinko Lovrečić, Anton Saganić, Anton Lovrečić, Dume Saganić. U razsudište: Vlč. g. pop Dinko Muškardin, O. Fran Kršić, Marko Jurjako. Pošto bijaše sve uredjeno, zaključilo se, da se 18. rujna pošlju ovjeroviti podpisi i odpremi molba okružnom trgovačkom sudu u Rovinju.
Kod istog se je sastanka zaključilo, da Ravnateljstvo stupi u dogovor s gospodarskim družtvom u Cresu, Belom i Unijama, da bi se potrebite stvari za sva družtva nabavljala kod jedne trgovačke firme te tako dobivalo robu jeftinije. Reć bi, da će družtva dobiti nekoliko vaguna pšenice ravno iz Slavonije. Kako se vidi organizacija zahvaća sve ljepši mah. Bog dao, pa se makli i drugi rodoljubi, pa učinili jednom cieli naš kotar jednom kršćanskom zadrugom. Javit ćemo vam se još.
(Izvolite. Ur.) mi.