Vinogradarstvo na otoku Cresu

Pučki prijatelj, broj 16, 25. kolovoza 1905.

Nova amerikanska loza zahvatila je mah i po ovom otoku. Premda se već po svim creskim župama sadi, to je ipak vranska župa u tom pogledu najnaprednija. Ima tamo seljaka, koji su već minule godine učinili do 70 hek. vina, a to nije malen broj za jednu seosku obitelj. Ove pako godine, ako nas ne bi Bog pohodio kakvim zlim vremenom, nadamo se obilnom rodu. Doduše, one kiše, koje su vladale za vrijeme cvatnje, počinile su ne malenu štetu, jer se u velike osulo grožđe, nu mi ćemo biti zadovoljni, ako poberemo i ono, što je ostalo.
Danas vise nema župe, u kojoj ne bi bio uzoran vinogradarski vrt, a osim toga ima i divnih privatnih vrtova.

Moram reći, da ima već danas ovdje takovih obitelji, koje su ostavile sve drugo, a bacile su se samo na buhač, lozu i djetelinu. I istini za volju moram reći, te obitelji najbolje živu i najbolje napreduju.
Buhač i djetelina najmanje iziskuju truda rada, a najbolje se isplaćuju. Buhaču je cijena ove godine na K. 1,60 premda sam čuo, da je u Lošinju bio plaćan na K. 2,40. Moramo znati, da ima seljaka, koji imadu do tri, četiri i 5 kvintala buhača, a to je od K. 400—800, a sa ovom svotom može se jedna obitelj lijepo opskrbiti sa živežom za cijelu godinu. Sto pak dobije od djeteline i vina, to je ozgor.
Vlada se je također lijepo zauzela u ovim stranama za vinogradarstvo.
Uz uzorne vrtove, poduprla je lijepom potporom i privatne vinograde. Tako je Vlč. popu Oršiću, župniku u Orlecu, podijelila K. 800 za izgradnju jednog vinograda. Uz to je podijelila seljacima četiri nove štrcaljke.
Vinograd, što ga je uredio Veleč pop Oršić doista služi na uzor. Istina Bog, reći će tkogod, i ja bih uredio, kad bi mi tkogod platio. Ali nije to istina. Valja imati smisla i znanja. Tko toga nema, taj bi lahko mogao pokopati i još veću svotu, a da ne bi ništa učinio. No on je u tom, bez svakog laskanja i pretjerivanja majstor. E, što koga ide, nek ga ide. Pa ako tko misli, da pretjeravam, nek si ide pogledati — pak će vidjeti, kako je tu umjetno uređen kanal za odstranjenje vode, kako on po najnovijem načinu vodi lozu. Sili ju s jedne strane na plod — a s druge na rast. Kako vodi lozu u visinu, da stvori barse, a da pri tom ne trpi. Jednom riječi mnogo ćeš se stvari tu naučiti, o kojima nisi nikada ni čuo pripovijedati.
Osim Što je vlada nagradila veleč. župnika u Orlecu, podijelila K. 400 i Veleč. popu Peru Zahiji, bivšem župniku u Štivanu, za njegov uzoran vrt. Taj je vrt vlada nagradila više radi njegovog lijepog uređenja, nego radi vrijednosti. Vrt bi bio vrijedan, kad ne bi bio izložen vjetru; jer je i ove godine kao i lanjske bura polomila i uništila veći dio nasada. Premda je veleč. Zahija podigao sa burne strane dosta visoki zid, sve to ništa ne pomaže. E, ne kažu naši ljudi badava: »Kad je bura, je i va loncu bura«.
Ove je pako godine podijelila vlada potporu i župniku u Beleju od kr. 150 za uređenje jednog uzornog vinograda, a napustila je prvašnji uzorni (si licet) vrt. Ali pošto svota od kr. 150 nije dovoljna, to je zatražio na ministarstvu još jednu svotu od K. 600, koja će mu biti, kako je čuo, doznačena. Uz to kani podijeliti ovdješnjim župljanom nekoliko sumporača i štrcaljka. I tako, kako vidite, mi nešto silom, nešto milom napredujemo — a glavno je, da napredujemo. Za danas da ste mi zdravo!
Pop Joso Pavačić.