Ovoga puta smo pobjedili

Naša sloga, br.9, 27. febrara 1891.

Iz Cresa pišu nam dne 20. febrara.
Ovoga puta smo pobjedili. Tako bismo i svaki put, kad bi se obćina nepristrano držala, kao što je i ovaj put. Nije ti ga do čovjeka duševnoga, a takav je sadašnji načelnik. Ako i čuvstvom Talijan, al je pošten, pa nebi dopustio, kao što je netko prije njega, da se krvavi obćinski novac troši u nečiste svrhe! Inače opažamo, da su neki naši iredentaši mnogo ohladnili! Mi se i nečudimo: „Pro patrie“ je nestalo, a svu nas ovu zimu led i bura biju, pak se bogme svakomu grusti iz svoga džepa novce vadit, kad jih treba čuvat za protuleće, u koja će biti, da bi tako ne, dosta „krepovine”. Continue reading “Ovoga puta smo pobjedili”