Izbor fiducijara

Naša sloga, 9. svibnja 1895.

Iz obćine creske koncem aprila 1895.
Kako smo vam žicom javili, ovoga puta usprkos svim protivničkim spletkam sjajno smo predobili. Prošle subote naime naši su kmeti odabrali sa 70 glasova proti 27 svojih sedam fiducijera. a ti jesu: 9. Velčić pop Ivan iz Beleja, 2. Mužić Petar iz Štivana, 3. Saganić Dinko iz Martinšćice, 4. Zahija pop Petar iz Lubenica. 5. Krivičić Dinko iz Valuna, 6. Sintić pop Ivan iz Predošćice i 7. Burbaran Ivan iz Dolgezetića. Tko znade naše prilike, mora priznati, da ovakve pobjede još nisu naši „vanjski“ izvojevali, a da naši dušmani još nisu nikad bili ovako poraženi i pokunjeni.
Proti nam je sve! Većini birača je grad Cres odaljen 4—5 sata hoda. Do grada vode samo izrovane kamenite staze, pak je pristup k Cresu i po moru i po kraju tako tegotan i mučan, da ako je ikoliko zlo vrieme, mnogi i mnogi moraju doma ostati. Continue reading “Izbor fiducijara”