Jednoglasno za V. i IV. kuriju

Naša sloga, 4. prosinca 1900.

U sekciji Stivan na otoku Cresu dne 28. novembra izabrani jednoglasno za V. i IV. kuriju naša tri fiducijara. Iskazali se osobito Martinšćani, koji su došli na birališće u velikom broju pod hrvatskom trobojnicom, pak Belejani i Štivanjani.
Iza Martinšćice pokazalo se i narodno selo Belej, jer su pristupiti na izbor u priličnom broju, dočim Stivan ostao natrag izim nekolicine: a od Ustrina pako i od Vrane nije došao k izborom ni cigli jedan.

Kapitalističko družtvo za rafiniranje i odpremanje ulja

Prijatelji puka, pozor!

Pučki prijatelj, broj 16, 10. kolovoza 1900.

Bio se raznio glas, kako smo već jednom spomenuli u našem listu, da su nakanili neki bogati kapitalisti podignuti u gradu Cresu, tvornicu za rafiniranje i odpremanje istarskog i dalmatinskog ulja u strane zemlje. Mi smo se glede toga bolje popitali i uvjerili da je glas posvema osnovan i da se o tom ozbiljno radi.
Broj je kapitalista i dioničara do sada prilično velik, medju kojima se nalaze veliki bečki kapitalisti sa tristopedeset tisuća forinta kapitala; zatim gg. Scaramanga, Sandrinelli, Richetti, T. Eolt, R. Luzzatto, vitez Cambon, Vuković zastupnik, J. Luscardo, Medovich, vice-admiral Hinke, Dr. Campitelli, Matiašević, Dr. Rizzi, Dr. Barloti, Dr. Mrac, Dr. De Franceschi i drugi. Continue reading “Kapitalističko družtvo za rafiniranje i odpremanje ulja”

Počast

Pučki prijatelj, broj 14, 10. 07. 1900.

Savez čeških pčelarskih družtava imenovao je za svoje počastne članove Preuzv, g. Biskupa djakovačkog J. J. Strossmayera i veleč. popa Duna Muškardina,  kurata u Štivanu na Cresu, koji se već odavna marno bavi pčelarstvom i napisao je o tom mnogo liepih i poučnih članaka u »Slavonskoj Pčeli.«