Kapitalističko družtvo za rafiniranje i odpremanje ulja

Prijatelji puka, pozor!

Pučki prijatelj, broj 16, 10. kolovoza 1900.

Bio se raznio glas, kako smo već jednom spomenuli u našem listu, da su nakanili neki bogati kapitalisti podignuti u gradu Cresu, tvornicu za rafiniranje i odpremanje istarskog i dalmatinskog ulja u strane zemlje. Mi smo se glede toga bolje popitali i uvjerili da je glas posvema osnovan i da se o tom ozbiljno radi.
Broj je kapitalista i dioničara do sada prilično velik, medju kojima se nalaze veliki bečki kapitalisti sa tristopedeset tisuća forinta kapitala; zatim gg. Scaramanga, Sandrinelli, Richetti, T. Eolt, R. Luzzatto, vitez Cambon, Vuković zastupnik, J. Luscardo, Medovich, vice-admiral Hinke, Dr. Campitelli, Matiašević, Dr. Rizzi, Dr. Barloti, Dr. Mrac, Dr. De Franceschi i drugi. Continue reading “Kapitalističko družtvo za rafiniranje i odpremanje ulja”