Natječaj

Pučki prijatelj, 10. svibnja 1901.

tičuć se praktične pouke o ciepanju amerikanskih loza, koja se imade uslied naredbe c. kr. ministarstva za poljodjelstvo od 5. siečnja t. g. br. 3326571918. obdržavati u vladinom vrtu u Krku i to za ženske, hrvatske narodnosti iz političkog kotara Lošinjskog.
1. Za vrieme od 20. svibnja do 25. lipnja t. g. obdržavati će vladin putujući učitelj poljodjelstva u Krku 4, po dva dana trajuća tečaja o ciepanju loze, i to za hrvatski govoreče djevojke i žene vinogradara iz političkog kotara Lošinjskog.
2. U slučaju, da se iz jedne ili druge obćine za ove tečaje ne bi prijavio dostatan broj ženskih natjecateljica pripustiti će se k ovim tečajem iznimno i muškarce.
3. Natjecateljice (natjecatelji) za polazak ovih tečaja ne smiju biti izpod 16 i ne preko 32 godine stari , moraju biti neporočna života i ako je moguće čitanju i pisanju vješti.
4. Za siromašnije natjecatelje za ove tečaje je c. kr. ministarstvo poljodjelstva odredilo veći broj podpora u iznosu Od 3—14 kruna svaka (veće podpôre odlučene su za natjecatelje iz odaljenih mjesta sudbenih kotara Lošinj i Cres).
5. One osobe, koje jedan od ovih polaziti žele, neka ulože dotične molbenice, pozivljajuć se na ovaj natječaj kod vladinog putujućeg ućitelja poljodjelstva, Frana Trampuža, i to one iz otoka Krka najkasnije do 20., a one iz sudbenih kotara Lošinj i Cres najkasnije do 22. svibnja t. g.

Svakoj molbenici priložiti treba svjedočbu ponašanja, starosti i o dosadašnjem zanimanju. Osim toga moraju oni natjecatel]i, koji podporu traže, priviti molbenici i svjedočbu siromaštva.

Od c. kr. Namjestničtva u Trstu.