Cres nema Hrvata

Pučki prijatelj br. 12, 25. lipnja 1902.

Cres nema Hrvata: Tako su izvješćimala neka gospoda, da zadrže vlast u svojim sapama na korist i dobrobit (!) creskih kopača. Laž je bila malo predebela pa je već kod prvih vrata zapela. Možem Vam javiti, da se je na temelju pravednih želja i ružnog zavaravanja poveo ovdje službeni popis pučanstva, koji glasi ovako: Continue reading “Cres nema Hrvata”

S otoka Cresa – Miko

Pučki prijatelj, broj 5, 10. ožujka 1902

Srdačni uredniče, prosim vas liepo, da stavite ovih mojih “par besed va nas lepi P. Pr.” Ja “za vam Istinu povet” ne znam ni “ce pisat” do velika veselja. Znate, mi vam imamo butegu od svega i svačega. “I seki večer” se najdemo nutri i “diskurimo do vega do nega” a najveć što ćemo naručiti, a što ne. I uviek se s našim, ki je kako “preside, kuntrestamo”, a najveć za petrolej: ma nestalo i pretoleja, hoćemo li ga naručiti ili ne, svaki večer, svaki večer to je već malo previše, ma hvala Bogu! Continue reading “S otoka Cresa – Miko”