Promjene svećenstva u krčkoj biskupiji

Narodna sloga, 22. listopada 1903

Mladomisnik veleč. g. A. Uranić ide za kapelana u Bašku; odavle polazi pop Mate Milovčič upravljati kuracijom na Unijah, odakle ide pop Ivan Oršić upravljati župu Supetarska na Rabu, a dosadašnji uprav. župe pop Josip Pavačić imenovan je kuratom u Beleju na Cresu. Odavle ide pop Petar Orlić upravljati kuraciju Miholjice (Sv. Vid), a tamošnji upravitelj pop Petar Žic st ide za kurata u Barbat na Rabu, gdje je kurat pop F. Tomašević pošao u stalnu mirovinu.
Mladomisnik veleč. Antončić polazi za kapelana u Novalju na Pagu; pop Josip Papić odanle u Vrbnik za kapelana; pop Luka Vitezić iz Vrbnika ide kano izloženi kapelan u Polju na Dobrinjakom, a dosadašnji kapelan pop Ante Žic ide upravljati župom Lun na Pagu; pop Ivan Volarić iz Luna upravljat župu Drage Baške; pop Petar Zabija iz Drage Baške u Stivan na Cresu, gdje je dosadanji upravitelj one kuracije veleč. pop Dinko Muškardin stalno umirovljen.
Mladomisnik veleč. Fugošić ide u Krk za koralnoga vikara i plovanskoga pomoćnika; mladomisnik Brusić polazi u Rab za kapelana; mladomisnik Juslić istotako u Dobrinj, odakle ide kapelan Josip Palčić u Rim na dalnje nauke; napokon je mladomisnik Callegari imenovan kapelanom u Dabašnici.