Mladi Istran

Novi cvijetakDječji časopis za mlade Mladi Istran izlazi u Malom Lošinju od 15.1.1906. godine. Urednik lista je Josip A.Kraljić, nadučitelj škole „Družbe sv. Ćirila i Metoda“ u Malom Lošinju, koji ga i izdaje u vlastitoj nakladi. Časopis izlazi u Malom Lošinju do 1908. godine kada Kraljić odlazi u Argentinu među hrvatske iseljenike. Nakon toga uredničku palicu preuzima Viktor Car Emin, te se list pod imenima Mladi Istranin, a potom Mladi Hrvat izdaje u Opatiji do početka I svjetskog rata 1914.
Među najvažnijim suradnicima bili su Rikard Katalinić Jeretov (Barba Rike), Albert Linardić (Crvenko Bijeloplavić), Ivan Mahulja i drugi.

Agrarna kriza na otoku Cresu

Pučki prijatelj, broj 1, 10. siječnja 1906.

Na ljetošnjoj redovitoj godišnjoj glavnoj skupštini kulturnog vijeća u Poreču bavila su se gg. i agrarnom krizom na otoku Cresu. Kao izvjestitelj fungirao je zastupnik zemaljskog odbora g. Viktor Mrach.
Iza kako je u kratkim crtama orisao bijedne agrarne prilike na otoku Cresu, i priopćio, da je c. k. namjesništvo saopćilo namjeru ministarstva (spis od 15. prosinca 1904. broj. 2221S—1666), da je ono pripravno pomagati poljodjelski preporod na otoku Cresu, polag posebnog nacrta, ako na nj pristane i pokrajina, te se obveže, da će u tu svrhu štogod doprinašati, pročitao je dotični nacrt, sastavljen od ministarstva i podastrt kulturnom vijeću.
Evo tog nacrta : Continue reading “Agrarna kriza na otoku Cresu”