Orlec-Vrana (na Cresu)

Pučki prijatelj, 20. veljače 1909.

Nova cesta Napokon je svijet došao do uviđavnosti, te se odlučilo, da se nova cesta gradi kroz selo Orlec, a ne pokraj njega, jer da će takva cesta biti ravnija, više u zaklonu od bure, te napokon, Što će na taj način biti Orlec spojen sa Cresom. Pita se samo sada, što će se učiniti sa starom cestom, koja je za ovaj čas još nova, u koju se je potrošilo oko pedeset hiljada kruna?