Dječja zabava

Naša Sloga, 9. studeni 1914.

Pazin, dne 9. XI 1914. Jučer poslije podne našli smo se u lijepom broju u velikoj dvorani „Narodnoga Doma“. Došli smo na poziv muške i ženske podružnice „Družbe sv. Ć. i M. za Istru“, da prisustvujemo zabavi priredjenoj s našimi mališi družbinog zabavišta.
Došli smo ujedno da vidimo sve što su marljive učiteljice družbinog zabavišta, gospođice Ljubica Saganić i Anka Lukšić, naučile našu dječicu. I osvjedočili smo se o njihovom živom zauzimanju i nemalom trudu, dok su onako majstorski izvježbale malu djecu te ih naučile toliko lijepih pjesama i raznih igra. Očevidan nam se pružao dokaz o velikoj uzgojnoj svrsi družbinih zabavišta, a logična je posljedica tome, da se moramo sjećati naše Družbe uvijek, a osobito u sadašnjim teškim prilikama. Continue reading “Dječja zabava”

Izborni sastanak na otoku Susku

Pučki prijatelj, 28. svibnja 1914.

Dne 17. svibnja držao je na Susku prof. Ambroz vitez Haračić, kandidat za istarski sabor, prvi izborni sastanak u sudbenom kotaru Lošinj. Već u 3 i pol sata poslije podne iznenadio nas je veliki broj izbornika. Gosp. Dinko Murljačić, učitelj, pozdravlja prisutne i predstavlja za voditelja sastanka veleč. gosp. popa Pavla Šabalju, koji dade riječ kandidatu gosp. vitezu Haračiću. Cijeli govor g. kandidata nije bio nego odsijev njegove plemenite duše. Govorio je i o nepravdama, što ih nanaša lošinjska općina, te zaključuje, da bi bilo puno bolje, kad bi Sušak i Unije imali posebnu općinu. Govorio je nadalje o ustrojenju mjesne Posujilnice i nešto o njihovoj Spijaži. Nadalje je govorio Ivan Škarpa kao odaslanik mjes. pouzdaničkog zbora pol. društva u Malom Lošinju. Svrha njegova govora bila je ustrojiti mjes. p. zbor pol. društva na Susku. Odmah se ustrojio mjesni pouzdanički zbor i upisalo se mnogo članova. Glavni su zaključci sastanka ovi: Prisutni izbornici zahtijevaju, da im pokrajinski sabor dade posebnu općinu, odijeljenu od M. Lošinja, zatim da im se reservira za buduću općinu i spriječi, da ma bilo koje privatno društvo ili osoba igda prisvoji ili dobije kakvo pravo na njihovu „Spijažu”, jer bi to bilo na propast Suska. Nadalje mole, da im se čim prije ustroji „Posujilnica”.

† Klement Murljačić

Pučki prijatelj, 8. siječnja 1914.

Žalosna nam stiže vijest, da je umro u Martinšćici na otoku Cresu Klement Murljačić, učitelj, iza duge i teške bolesti. Bio je uzoran učitelj i uvjeren katolik te je svoju dugu i tešku bolest podnašao upravo Jobovom strpljivosti i odanjem u volju Božju. Do zadnjeg časa mu je bio na pameti naš mukotrpni narod. Dobri Isus ga je tik pred blagdanom svoga rođenja riješio zemaljskih patnja pozvavši ga k sebi u rajske visine, da ga nadari za njegova dobra djela.
Počivao u miru!