Dječja zabava

Naša Sloga, 9. studeni 1914.

Pazin, dne 9. XI 1914. Jučer poslije podne našli smo se u lijepom broju u velikoj dvorani „Narodnoga Doma“. Došli smo na poziv muške i ženske podružnice „Družbe sv. Ć. i M. za Istru“, da prisustvujemo zabavi priredjenoj s našimi mališi družbinog zabavišta.
Došli smo ujedno da vidimo sve što su marljive učiteljice družbinog zabavišta, gospođice Ljubica Saganić i Anka Lukšić, naučile našu dječicu. I osvjedočili smo se o njihovom živom zauzimanju i nemalom trudu, dok su onako majstorski izvježbale malu djecu te ih naučile toliko lijepih pjesama i raznih igra. Očevidan nam se pružao dokaz o velikoj uzgojnoj svrsi družbinih zabavišta, a logična je posljedica tome, da se moramo sjećati naše Družbe uvijek, a osobito u sadašnjim teškim prilikama. Continue reading “Dječja zabava”