Vodovod u Martinšćici

Vodovod je provizornim cijevima došao 1970. godine i u Martinšćicu, kako bi to izvanredno lijepo i turistički vrijedno mjesto moglo ugostiti sve veći broj stranaca koji su poćeli posjećivati privlačnu Martinšćicu.

Frane Medarić i Vladimir Marković: Kronika važnijih zbivanja na otocima Cresu i Lošinju (20.4.1945-20.4.1975)
Otočki ljetopis br 2, 1975