Hrasta-Stivan-Miholašćica-Martinšćica

27. srpnja 1974. godine otvorena je asfaltirana cesta od Hraste do Martinšćice u dužini od 10 kilometara. Ta je cesta asfaltom povezala mjesta Stivan, Miholašćicu i Martinšćicu s otočkom magistralom koja je, u dužini 84 km, puštena u promet 6 godina ranije. Cestu je u Stivanu otvorio drug Konstante Harabalja. U Martinšćici je organiziran miting na kojem je govorio drug Ivan Lekić, predsjednik Skupštine Općine Cres-Lošinj, a borcima je tom prilikom čestitao praznik drug Josip Matak, predsjednik SUBNOR-a.

Na jesen iste godine otvorena je asfaltirana cesta u dužini 2,5 km do Vidovića, a 29.9.1974. asfaltiran je i dio puta u dužini jednog kilometra od Stivana do Marašćice.

Frane Medarić i Vladimir Marković: Kronika važnijih zbivanja na otocima Cresu i Lošinju (20.4.1945-20.4.1975)
Otočki ljetopis br 2, 1975