Brodogradilište G.Sucicha iz Martinšćice na Cresu

JULIANO SOKOLIĆ
Pomorstvo Lošinja i Cresa 4.
Otočki ljetopis Cres-Lošinj 14.
2005. str 336-338

ŠkverKapetan Giuseppe Sucich iz Martinšćice na Cresu imao je prije Drugoga svjetskog rata pomorsku agenciju u Rijeci, Obala C. Colombo br. 2. Agenciju je osnovao 1. lipnja 1935. i radila je do 15. svibnja 1945. godine. U lipnju 1940. Italija je ušla u rat i rekvirirala većinu brodova za potrebe ratne mornarice, te je došlo do djelomičnog potapanja te flote. Vozarine za slobodne brodove rasle su jer se povećavaju i potrebe za brodskim prijevozom, te rizik poslovanja. U takvim je uvjetima kap. Sucich tražio početkom 1942. godine tko bi mu mogao graditi jedan brod od oko 350 do 500 tona nosivosti i 350 tona. Kako su svi imali prezauzete kapacitete, a zbog mobilizacije za rat nedostajala je i kvalificirana radna snaga, kap. G. Sucich odlučuje otvoriti jedno svoje brodogradilište u Martinšćici na otoku Cresu, svom rodnom mjestu.
Nalazi teren u vlasništvu A. Linardia koji ga daje na petnaestogodišnji zakup i time ulazi u novoformirano trgovačko društvo. Društveni kapital se određuje na 70.000 lira time da kap. G. Sucich sudjeluje s 80 posto, odnosno 56.000 lira, a A. Linardi s 20 posto, odnosno 14.000 lira. Rok trajanja Društva određen je na 15 godina, do rujna 1957. godine. Vlasnici su započeli graditi baraku 16×8 metara, te zatražili koncesije na pomorskom dobru. Continue reading “Brodogradilište G.Sucicha iz Martinšćice na Cresu”