Juliano Sokolić: Zavičajni kalendar

Ovom knjigom, objavljenom kao broj 15 Otočkog ljetopisa Cres-Lošinj, autor zaokružuje svoj tridesetogodišnji neutrudnjivi publicistički rad u istraživanju načina i umijeća istrajavanja otočana u borbi za opstoj i životni napredak.

U Kalendaru su objavljeni događaji za koje se zna točan dan, mjesec i godina nastanka.

Hrvatska Enciklopedija – Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Pošto je 2009. završena knjižna enciklopedija u 11 svezaka, odlučeno je da se daljnji rad u okviru Hrvatske enciklopedije, kao temeljnog programa Leksikografskog zavoda, nastavi u obliku računalne baze iz koje bi za nekoliko godina moglo proizići mrežno izdanje enciklopedije te druga elektronička i multimedijska izdanja. Time bi rad na općoj zavodskoj enciklopediji dobio trajan i sustavan karakter. U jesen 2011. započeo je rad na projektu mrežnog izdanja revizijom abecedarija i pisanjem novih članaka, a u 2012. i ažuriranje i dopune tekstova u računalnoj bazi. Pokretanjem mrežnog izdanja Hrvatske enciklopedije ulazimo u novu fazu, u kojoj slijede i određene koncepcijske inovacije, prije svega u eksplicitnijem autorskom profiliranju dijela makropedijskih i preglednih članaka (potpisivanje članaka, izabrana literatura), ali i u drugim člancima (linkovi na besplatno dostupne značajne knjige i članke, npr. u bazi Hrčak, i sl.), te u ilustracijskom dijelu enciklopedije (videomaterijal i dr.).

Mladi Istran

Novi cvijetakDječji časopis za mlade Mladi Istran izlazi u Malom Lošinju od 15.1.1906. godine. Urednik lista je Josip A.Kraljić, nadučitelj škole „Družbe sv. Ćirila i Metoda“ u Malom Lošinju, koji ga i izdaje u vlastitoj nakladi. Časopis izlazi u Malom Lošinju do 1908. godine kada Kraljić odlazi u Argentinu među hrvatske iseljenike. Nakon toga uredničku palicu preuzima Viktor Car Emin, te se list pod imenima Mladi Istranin, a potom Mladi Hrvat izdaje u Opatiji do početka I svjetskog rata 1914.
Među najvažnijim suradnicima bili su Rikard Katalinić Jeretov (Barba Rike), Albert Linardić (Crvenko Bijeloplavić), Ivan Mahulja i drugi.

Pučki prijatelj

Pučki prijatelj, glasilo hrv. katoličkog pokreta u Istri, s kršćansko-socijalnim usmjerenjem. Pokrenuo ga je biskup A. Mahnič 1899., a izdavala ga je i tiskala krčka biskupija. Izlazio je tjedno, u Krku (1899.-1911.), Pazinu (1911.-1920.) i Trstu (1920.-1922. i 1924.-1928.).

Digitalizirano na portalu Stare hrvatske novine koji je izrađen 2010. godine u okviru projekta Hrvatska kulturna baština Ministarstva kulture Republike Hrvatske, a razvija se kroz redovni program zaštite i digitalizacije novina u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena

Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena objavljuje se kao publikacija Odbora za narodni život i običaje Jugoslavenske akademije već od 1896. godine. Od 1995. izlazi pod naslovom Zbornik za narodni život i običaje. Urednik prvoga sveska bio je I. Milčetić, uređivali su ga zatim A. Radić (1897–1901), D. Boranić (1902–54), B. Gušić i dr. Uz osnutak Odbora za sabiranje spomenika tradicionalne literature, pokretanje Zbornika označilo je početak institucionaliziranja hrvatske etnologije. Posebno je vrijedna u njem objavljivana etnografska građa o hrvatskoj tradicijskoj kulturi.
Građa je digitalizirana u sklopu digitalizacije knjižnice HAZU.