Dječja zabava

Naša Sloga, 9. studeni 1914.

Pazin, dne 9. XI 1914. Jučer poslije podne našli smo se u lijepom broju u velikoj dvorani „Narodnoga Doma“. Došli smo na poziv muške i ženske podružnice „Družbe sv. Ć. i M. za Istru“, da prisustvujemo zabavi priredjenoj s našimi mališi družbinog zabavišta.
Došli smo ujedno da vidimo sve što su marljive učiteljice družbinog zabavišta, gospođice Ljubica Saganić i Anka Lukšić, naučile našu dječicu. I osvjedočili smo se o njihovom živom zauzimanju i nemalom trudu, dok su onako majstorski izvježbale malu djecu te ih naučile toliko lijepih pjesama i raznih igra. Očevidan nam se pružao dokaz o velikoj uzgojnoj svrsi družbinih zabavišta, a logična je posljedica tome, da se moramo sjećati naše Družbe uvijek, a osobito u sadašnjim teškim prilikama.
Početak zabave započeo je pozdravnim govorom gosp. prof. R. Pregelj, koji je najprije spomenuo da se kanilo jer pred četiri mjeseca dati ovu zabavu, nego radi poznatog žalostnog dogadjaja, ista se morala odgoditi. Ovu se zabavu daje zato danas, te obzirom na sadašnje prilike, odlučilo se da polovica prihoda ide u korist zabavišta a druga polovica za potrebne obitelji pozvanih vojnika. Govornik se zatim osvrnuo na uzgojni rad naših zabavišta te je vrućim riječima apelirao na plemenitost naših ljudi, neka pomognu ovo svoje zabavište moralno i materijalno. Osobito sada potreba je najveća, jer je ovo zabivište pušteno samomu sebi, odnosno družbinim podružnicama u Pazinu, te dakle jedino o nama ovisi njegov opstanak, pošto družbina uprava nemože da za koje vrijeme misli i na zabavišta, u ovim za nju teškim prilikama. Ratno je stanje dirnulo i našu podružnicu, jer se njezin predsjednik i tajnik gg. prof. Novljan i učitelj Opašić nalaze pod oružjem, te je zato privremeno preuzeo poslove predsjednika govornik, tajnika gosp. I. Turčioović * blagajnik je gosp. Grabar.
Nakon lijepoga toga govora započela je zabava, te su naši mališi bili nagradjeni burnim pljeskanjem. Čuli smo tri deklamacije: „Ljubi domovinu“ deklamirao mali Vladi Gortan: „Potaoć prodje“ deklamirao mali Danilo Belanić i „Hrvati i Hrvatice“, deklamirali Danilo Juričić te djevojčice Olga Juričič, Mile Mogorović i Mileva Flego. Zatim dvije igre, pjevanje pjesmice „Preko dola preko gora….“ te igra u kolu.
Ulaznina bila je od samih 20 para, a čisti prihod je ipak dosegnuo svotu od kruna 176, sto je za naše prilike i u sadašnje doba veoma lijepa svota.
Radujemo su ponovno s vrlim učiteljicama zabavišta na krasno uspjeloj zabavi te se preporučamo družbinim podružnicama, da nas više puta pozovu sa ovakve zabave.