Jednoglasno za V. i IV. kuriju

Naša sloga, 4. prosinca 1900.

U sekciji Stivan na otoku Cresu dne 28. novembra izabrani jednoglasno za V. i IV. kuriju naša tri fiducijara. Iskazali se osobito Martinšćani, koji su došli na birališće u velikom broju pod hrvatskom trobojnicom, pak Belejani i Štivanjani.
Iza Martinšćice pokazalo se i narodno selo Belej, jer su pristupiti na izbor u priličnom broju, dočim Stivan ostao natrag izim nekolicine: a od Ustrina pako i od Vrane nije došao k izborom ni cigli jedan.