Jurina i Franina

Narodna sloga, 6. 2. 1908.

Jur. Du kuda greste kumpare Frane
Fr. Sen bil va Lubenice, Martinščice i va Štivan sen imel malo posla ma pustite me sen truden, danemoren nanki guvorit to su Van vražji puti nisu nanke za beštije a kamo za judi.
Jur. Ma pustite seda to, ja sen Vas mislel pitat ako će znate za votacijoni?
Fr. Pustite me ja sen dosti govoril za te votacijoni ova dva dni će sen bil tamo po vanjšćini i sen rekel, da ako se sedaj nebudu žbudili ti venšćaki, da onda njim se more reć, da su bedasti, sen njin rekel nimate likara ni babice ni puti za hodit i sen njin rekel Vi nimate do seda niš. Jos sen njin rekel da sedaj imaju lipu priliku zac komun do Cresa nemore delat će oće, samo malo ako se slaviju, da ćemo njih dobit komun ako ne sve, ma ćemo imet koga našega va komunu pa će on reć ku besedu za nas i još sen rekel; da ako se bude našel kigod ki bi šel votat ze onimi ki su va komunu ali da bi rekel, da neće poć votat, da se neće zamirit nikomure neka jih nigdar ne pogjedaju i kada njim bude prišel kakov ordin do komuna ali do suda ali do šteuri i da bude pišan talijanski pe da pride pitat ali popa ali meštra ali Petra ali Pavla neka mu reku hodi pitat onih za kih si votal, ako bi on rekel ja nisam votal za nikogare onda neka mu receju ti nisi votal za nikogare zac te je bilo strah onih od komuna a to je svejedno kako da si votal za njih, ako bi rekel sen se prevaril već neću nikada onda mu se reće dragi moj „kesno je poć po polne na mešu“.
Jur. Pravo si njih rekel i ako se nebudu ov put pokazali neka njih buda kako žele, da njih drugi zapovidaju.