Najstariji podaci o broju stanovnika

Prvi vjerodostojni podaci o broju stanovnika župe Martinšćica i susjednih župa sežu u drugu polovinu 18. stoljeća, preciznije u 1754. godinu (neki podaci su iz 1780 i 1795):

Župa Martinšćica ukupno broji 131 stanovnika. U samoj Martinšćici 33, na Vidovićima 29, u Miholašćici 26, na Grmovu 20, Kunčići imaju 16, a najmanji Breg (Sv.Nikola) 7 stanovnika.

Župa Stivan ima 71 stanovnika, od toga njih 64 živi u Stivanu, 4 u Rudovi, a 3 u Padovi.

Župa Vrana ima 73 stanovnika. 30 ih živi u Staniću, 20 u Jelovici, 17 na Vrani, a 6 na Hrasti.

Župa Lubenice ima 124 stanovnika, njih 105 u samim Lubenicama, a 19 u Zbićini.

Župa Mali Podol ima 53 stanovnika. U samom Malom Podolu ih je 33, u Velom Podolu 14, a 6 ih živi u Bertulčićima.

Župa Pernat ima 83 stanovnika, a od tog broja dvoje ih živi u Grabrovici.

Župa Orlec broji 184 stanovnika. Od tog broja njih 159 živi u Orlecu, 23 u Zbišini, a dvoje u Batajne.

Za neke župe znamo samo skupni broj stanovnika, a nažalost ne i broj stanovnika po selima i stanovima. Belej ima 104 (Kačićevi, Banići, Plat, Srem i Verin su uključeni), Ustrine 67 (Gradiška i Pizin uključeni), Valun (Bućev) 77.

U to vrijeme naseljenost sjevernog djela otoka je dosta veća, pa tako Župa Beli ima 297 stanovnika, a osim Belog (111) obuhvaća Ivanje (15), Sv. Petar (29), Frantin, Dol i Crekveni (30), Stepići i Podupčići (17), Važminec i Žanjevići (38), Niska i Petrićevi (21), Pojane i Rosuja (22), te Konac i Jedro (14). Župa Dragozetići ima 189 stanovnika. Dragozetići (143), Filozići (32), Porozina (6), te Brešca i Bubni (8). Župa Predošćica s mjestom Vodice ima 55 stanovnika.

Na jugu Župa Osor ima 214 stanovnika. Njih 173 živi u gradu Osoru, 20 u Loze, a 21 u Grmožaju. Župa Punta Križa ima 74 stanovnika, a u taj su broj uključeni i oni koji žive u Drakovcu, Murtovniku, Parhavcu, Smrečju, Peski, Miklošanu, Dragi, Pogani, Bokiniću i Lusari.

Najbrojnija je naravno Župa Cres s ukupno 2866 stanovnika, a ona osim grada Cresa obuhvaća i mjesta Loznati (20), Merag (19) i Krčina (10).

Ukupno je na Cresu tih šezdesetih godina 18. stoljeća živjelo 4662 stanovnika. Točno 50% više nego danas kada na otoku živi 3079 stanovnika. Žalosniji je podatak da za većinu mjesta, sela, naselja, stanova iz prvog popisa mnogi od nas nisu niti ćuli, a kamoli da znamo gdje su se nalazili.

Stanovnicima otoka, a posebno Martinšćice i Stivana (te malo manje Ustrina, Beleja, Vrane, Orleca i Lubenica), njihovim migracijama, te posebno porijeklu namjeravam se često vraćati na ovim stranicama. Svaka je pomoć dobrodošla. Vjerujem da sam i u ovom tekstu napravio greške u padežima, oprostite i ispravite. ipak sam ja iz kaj krajeva.