Povjerenstvo za odmjerivanje poreza

Mali Lošinj.
Povjerenstvo za odmjerivanje poreza od tečevine u IV. razredu taksacije za kotar lošinjski.
Članovi izabrani: Picinich Carlo fu Giovanni, trgovac s mješovitom robom u Malom Lošinju, i Cunicich Antonio di Giovanni, trgovac s manufakturnom robom u Velom Lošinju.
Članovi imenovani: Pavan Giovanni fu Domenico, trgovac s mješovitom robom u Cresu, i Bolmarcich Nicolo fu Bartolomeo, perit u Cresu.
Zamjenici izabrani: Sorgarello Giovanni, trgovac manufakturne robe u M. Lošinju, i Cattarinich Giulio di Antonio, tvorničar sapuna u M. Lošinju.
Zamjenici imenovani: Linardić Andrea fu Giovanni, proizvađač ulja u MartinŠćici, i Locovich Giovanni U., trgovac u Nerezinama.
II) u III. razredu taksacije za kotar Lošinj-Krk.
Članovi izabrani: Budua Giuseppe, trgovac sitnom robom u M. Lošinju, i Tedaldi Giacomo, trgovac manufakturnom robom u M. Lošinju.
Članovi imenovani: Giorgolo Giuseppe fu Antonio, mesar u Krku, i Moise Francesco. trgovac manufakturne robe u Cresu.
Zamjenici izabrani: Reich Ernest, ljekarnik u M. Lošinju, i Baicich Giuseppe fu Giuseppe, industrijalac u Cresu.
Zamjenici imenovani: Schinigoi Carlo, trgovac manufakturne robe u Krku, i Straulino Giovanni fu Agostino, kovač u M. Lošinju.