Praktični tečaj o cijepanju losa

Pučki prijatelj, 25. listopada 1904.

Praktični tečaj o cijepanju losa obdržavao se u vladinom vrtu Kimpu.
Tečaju je prisustvovalo 40 učenika i učenica iz raznih mjesta političkog kotara lošinjskog. Ovima bje podijeljena potpora prema udaljenosti njihovih boravišta u iznosu od 6—14 kruna. Prijavilo se bilo doduše do 300 osoba, koje su željne bile tom tečaju prisustvovati, al im se mnogima molbe radi pomanjkanja potpornih srestava morale kao neuvažene povratiti.
Obuka je trajala od 19—25 rujna, odmah nakon što se dovršilo konobarskim tečajem. Iz Nerezina su prisustvovali slijedeći: Domenik Brako, Ivan Sokolić, Ivan Sekić, Josip Rukanić, Kata Lekić, Marija Kanaletić. Iz Lošinja veloga Grgur Babić, iz Beleja na Cresu Juraj Velčić, Marija Hržić, Marija Lazarić, Dume Mikičić iz Dragozetića: Anton i Domeniko Vidinić i Dumica Bonić, iz Punta-Križa: Domeniko Pinezić, Ivan Lazarić, Ivan
Butković, Petar Juranić, Marija Pinezić, iz Martinščice: Andre Saganić, Ivan Lovrečić, Gašpar Kučić i Dinko Vajentić, iz Predošćice Frane Velčić. Sa otoka Krka: iz Omišlja Jero Marčić (besplatno), iz Baške Nove: Barbalić Ive, Nikola Derenčinović, Lucija Juranić, Marija Demarkić, iz Vrbnika Josip Harbić i Anton Volarić, iz Dobrinja Josip Tabako i Ive Marčić, iz Oštrogović sela: Katica Hržić, iz Zidarića: Marija Turčić, iz Punta: Anton Franolić, Mare Žic i Marija Franolić.
U svemu nagradilo se gornje slušatelje sa 356 kruna i 10 nožića prikladnih za cijepanje loza.
Glavne su se točke tumačenja kretale oko nasada američke loze, oko ustroja (organa) trsa, izbora vrsti tla za američku lozu, izbora vrsti američke loze, oko izbora vrsti domaće (evropejske) loze za cijepljenje; oko proizvađanja ključića (presadnica), korenjaka i cijepljene loze, oko uređenja i obrađivanja vinograda oko sadnje vinograda, i to: sadnje vinograda sa cijepljenom lozom, sadnje i uređenja vinograda lozom cijepljenom u suho na mjestu, sadnje i uređenja vinograda zelenim cijepljenjem. Cijepanje voćaka.
A. Š.