Ribolov u Malinskoj

Pučki prijatelj, broj 22, 10. studenog 1900.

Prošlih su dana uhvatili u Malinskoj 65 hiljada sardela. Sam Petar Bogović 24.000. Ova je sva riba odpremljena u francesku tvornicu u Cresu.