Štete od bure • Slabi ribolov • Jedna radosna vijest

Pučki prijatelj, 26. svibnja 1927.

Iz Beloga (o. Cres)
Vidi se, da se je svud preokrenuo. U polovici smo, mjeseca maja i nad Rijekom pokrile su se snilegom. Ćete više, bura puše kao usred zime. Ponjave, koje smo bili bacili sa svojih postelja, morali smo opet tražiti. Srećom, da je ova bura malo trajala, ali uza sve to ofurila nam je i bižu -i fažol i bob, a i krumpiru i drugomu je naškodila. Najviše je naškodila našim trešnjama i kruškama. Krušaka teško da okusimo i ove godine. Ovo će biti treća godina, da ih nemamo.
Zbog ove zime nema ni riba. Dok su Cresani i Martišnjani uhvatili prilično lokarad, mi ih još ni okusili nijesmo. Nadamo se, da će ovaj budući škur biti malo srećniji.
Ovih nam je dana došla radosna vijest, da je na sveučilištu u Parizu profesorski ispit naš sumještanin franjevac časni O. Vid Mikičić. Dok mu čestitamo na uspjehu. dotle mu želimo svako dobro u njegovom budućem životu.