Za gospodarsko podignuće otoka Cresa

Pučki prijatelj, 10. svibnja 1908.

Pop Josip Pavačić — sazivač skupštine!
Vlč. g. pop Joso Pavačić, župnik u Beleju, sazvao je gospodarsku javnu skupštinu za 3. maja t. g. u Štivan. Tom prilikom pozvao je također našeg dičnog zastupnika prof. Vjek. Spinčića, da se na oči osvjedoči o potrebama ovdašnjega zapuštenoga naroda. I on, premda poslom opterećen, stigao je u petak na večer u Cres, odakle je posjetio Valun, pak pješice Orlec, Vranu i Belej. Narod ga oduševljeno dočekao i ushićeno pozdravljao. Na 3. maja zgrnulo se sa raznih strana južnog dijela otoka u Štivan preko tisuća ljudi, koji nestrpljivo čekali treći sat po podne, kad je imala započeti skupština. Čitalo se na licu naroda neko vanredno veselje jer je napokon uvidio, da se je našlo ljudi, koji će otkriti cijelome svijetu njegovo nesnosljivo i mukotrpno življenje. Continue reading “Za gospodarsko podignuće otoka Cresa”

Resolucije

Pučki prijatelj (Krk), 10.svibnja 1908

Učesnici gospodarskog sastanka, sakupljeni dne 3. svibnja 1908. u Štivanu na otoku Cresu, predlažu obzirom na naumljeno vladino gospodarsko unapređenje Istre, da se na otoku Cresu učini:
I. Put
1. Iz Valuna do Orleca i od Valuna preko Zbišine na Vranu;
2. iz Orleca na Vranu;
3. iz Vrane u Štivan;
4. iz Vrane na Jezero;
5. iz Štivana na Belej;
6. iz Beleja prema Ustrinama;
7. iz Valuna i Lubenica u Štivan;
8. iz Štivana u Ustrine;
9. iz Beleja u Koromačnu;
10. iz Beleja u Plat;
Continue reading “Resolucije”

Potpora mlinarskoj zadrugi

Pučki prijatelj, 10. ožujka 1907.

Cres, dne 3. ožujka 1907.
Ministarstvo je podijelilo ovih dana lijepu potporu od 12 hiljada kruna »Mlinarskoj zadrugi u Cresu«. — Zahvaljujuć se u ime zadruge i u ime do sada toli zanemarenoga creskog kopača, u čijim rukama je ta zadruga, ne možemo a da i ovom prigodom ne spomenemo maćuhinsku ljubav naših brižljivih prijatelja u Poreču, koji su po onom starom njihovu receptu »molbe hrvatskih gospodara moraju se sve odbiti, a one talijanskih spekulanata i alarista moraju se sve uvažiti«, milostivo odbili našu molbu, a podijelili potporu od K. 4 hiljade poznatomu ovdje afaristi R . . ., koji se je također odazvao pozivu milostive i kako je poznato, onako na brzu ruku nešto popravio svoj stari »toš« s namjerom da konkurenciju pravi našemu plemenitomu racijonalnomu modernom pothvatu. Značajne su one riječi, koje čitasmo u njihovoj »V. A«, glede te potpore: ad un oleificio a Cherso cor. 4000 . . . ! — Mi se u ostalom nijesmo nikada ni nadali bilo kakvoj potpori s te strane, jer smo uvijek imali pred očima staru praksu gori navedenog recepta. No nije trebalo bacati našemu pothvatu na svakom koraku stotinu klipova sa svih mogućih i nemogućih strana. Sada pak kada smo pomoću Božjom i našom žilavošću sve prebrdili, započeli smo ovih dana s najmodernijim mlinom brašna i racijonalnim uređivanjem našeg opsežnoga maslinika, u kojem imade preko 500 stabala maslina. Jedina naša nada jest u nas samih, a zatim u obećanoj godišnjoj pripomoći vlade. T.

Mlin na bencinu

Pučki prijatelj, 20. siječnja 1907.

Belej, 12. siječnja.
Na 2. jenara o. g. obdržavalo je gospodarsko-trgovačko društvo u Beleju svoju glavnu godišnju skupštinu.
Konačni račun (bilanca) pokazuje ovaj rezultat: Aktiva društva iznose k. 6.062,26, pasiva kr. 4.062,29. Konačni dobitak, ako se pasiva odbiju od aktiva izlazi na k 2.000,17.
Zadrugari su primili bilancu na znanje s velikim veseljem. Na to im polagatelj računa reče: Kad bismo mi htjeli danas društvo uništiti (glasovi: Bog očuvaj. — Ako treba beči, još ćemo dati nutar.), mi bismo svaki povukli oko k. 60. Drugim riječima: onaj naš zadružni dio od 20 k. koji bismo svaki uložili, u šesnaest mjeseci protrostručio se je. Kako opažam na vama, vi se radujtete tom dobitku. — Ali ja mu se ni mrve ne veselim. — To je naime znak da smo preskupo jeli i oblačili se (glasovi: mi smo bili kuntenti). Continue reading “Mlin na bencinu”

Gospodarsko društvo u Martinšćici

Pučki prijatelj, broj 21, 10. studenog 1904.

U koliko se opaža, naše gospodarsko društvo danomice napreduje i raste brojem članova. — Možemo sa veseljem reći, da u trim župama, koje pripadaju toj zadrugi, ne ima već skoro seljaka, koji ne bi bio upisan. To je najbolji dokaz, da narod uviđa, da mu zadruga nosi korist. Mi dobro znademo, da je naš seljak vrlo konservativan, te će on kasno pristati uz nešto o čem nije duboko osvjedočen da mu koristi. Da je on takav, nije on tomu kriv. Uzrok tomu moramo tražiti u onom vječnom izrabljivanju seljaka od lihvara i kamatnika koji su ga u najljepšem obliku, sa najslađim riječima znali obmamiti i zavarati, te napokon prevariti. Pošto on tako veselo stupa u zadrugu, to nam može služiti najboljim dokazom, da je on sa zadrugom zadovoljan, drugim riječima, da mu koristi. Continue reading “Gospodarsko društvo u Martinšćici”

Godišnja skupština gospodarsko-trgovačke udruge u Martinšćici

Pučki prijatelj (Krk), broj 4 (1904)

Iz Martinšćice. Godišnja skupština gospodarsko-trgovačke udruge u Martinšćici

5. o. mj. obdržavala je naša udruga glavnu godišnju skupštinu. Sjednica je bila mnogobrojno posjećena. Prostorije za sastanak bile su dupkom pune zadrugara, što je najbolji dokaz, da je naš puk počeo shvaćati važnost ovakovih zadruga.
Pošto predsjednik radi udaljenosti nije mogao stići na vrijeme, otvorio je s lijepim pozdravnim govorom sjednicu prvi odbornik pop Mate Maračić. Izrazi svoje veselje radi mnogobrojnog posjeta, istaknu osobito svrhu zadruge i potaknu članove, da ljubav i mar, kojim se zauzimahu za zadrugu do sada, sačuvaju u svojim srcima i nadalje. Potom u kratko izvijesti o dijelovanju društva tekom prošle god. 1903. Zadruga broji koncem godine 1903. sto trideset i šest članova. Prometa je bilo 40.000 K; čista dobitka za, rezervni fond K. 520, što ukupno s lanjskom pričuvnom zakladom čini 1000 K. Continue reading “Godišnja skupština gospodarsko-trgovačke udruge u Martinšćici”