Upiti i odgovori

Pučki prijatelj, broj 12, 30. travnja 1911.

Molim Vas najuljudnije, da biste blagoizvoljeli odgovoriti na slijedeća dva pitanja (A. L. Sv. Martin, otok Cres).

I. Pitanje: Čuo sam, da vlada ne će više uzdržavati na svoj trošak uzor-maslinike, već da je opredijelila nekoliko tisuća kruna za nagrade onima, koji budu imali dobro uređene maslinike. Molim Vas, da me obavijestite, što je na stvari. Ako će se dijeliti nagrade, pita se, kamo valja slati molbe i što se za to zahtijeva.
Odgovor: Vlada je već napustila uzor-maslinike po čitavoj Istri. Zato je odredila novčanu svotu za nagrade onima, koji će uzorno urediti svoje maslinike. Glede nagrada vlada raspisuje natječaj. Kada će natječaj biti raspisan, bit će javljeno u ‘Pučkom Prijatelju’. Kod te prigode bit će također razjašnjeno, kamo valja slati molbe i što se zahtijeva od onoga, koji želi dobiti nagradu. Čitajte dakle ‘Pučkog Prijatelja’!

II. Pitanje: Prošle sam godine čitao u ‘Pučkom Prijatelju’, kako je više njih sa otoka Krka dobilo nagrade za nasade američkom lozom, no nijesam opazio, da je dobio nagradu itko sa Cresa. Jesu li nagrade bile raspisane samo za otok Krk? Možda se sa otoka Cresa nije nitko javio! Hoće li ove godine dijeliti vlada kakve nagrade za vinograde? Kamo se imadu otpremiti molbe i do kada?
Odgovor: Ne raspisuje se natječaj za nagrade za nasade američkom lozom. Može se dakle uložiti molba u svako doba. Vlada nagrađuje na izmjence stanovnike stalnih krajeva. Ove godine bi mogli doći na red Cres i Lošinj. Hoće li vlada i ove godine dijeliti nagrade za vinograde, ne znamo. Sa otoka Cresa ih se javilo zadnji put mnogo. Molbe se šalju u svako doba putem kotarskog poglavarstva na namjesništvo.

Uzorni vrtovi za gojenje maslina

Pučki prijatelj, broj 7-8, 25. travnja 1901.

Prema onomu, što smo opazili u izvješću krčke gospodarske zadruge, obzirom na uzorne – vrtove za gojenje maslina, imali bismo po našem skromnom mnienju reći samo ovo: Ono razpoiedjenje vrtova već samo posebi vrlo je loše. Nama su vrlo dobro poznata sva tri otoka, koli Lošinj i Cres, toli i otok Krk, pa ćemo reći samo objektivno i posve nepristrano naše mnienje, da nam nebi tko doviknuo: „Cicero pro domo sua“. Continue reading “Uzorni vrtovi za gojenje maslina”