Od 19 hrvatskih škola otvorene — tri

Pučki prijatelj, broj 47, 10. sudenog 1921.

IZ LOŠINJSKOG KOTARA.
Od 19 hrvatskih škola otvorene — tri!
Čoveku upravo pamet stane, kad čita u Vašem cenjenom listu razne nepravde, koje počivaju naše nove oblasti s našim hrvatskim školama u Istri. Izneli ste nešto, no mislim, da je to samo slaba slika cele grozote. Čujte malko škandal, koji je počinjen u lošinjskom kotaru! Od devetnaest hrvatskih pučkih škola, otvorene su samo tri i to ona u Iloviku kraj Velog Lošinja i u Orlecu i Belom na otoku Cresu. Zatvorene su tako naše škole u sledećim mestima: Unije, Sušak, Veli Lošinj, Mali Lošinj, Čunski, Nerezine, Puntakriža, Ustrine, Štivan, Belej, Martinšćica, Lubenice, Valun, Cres, Predošćica i Dragozetići. Na taj je način na stotine i stotine naše dece bez nauke!
Da bude škandal još veći, to su sada počeli otvarati čisto talijanske škole u mestima, gde su naše, i to su već učinili u Valunu, Beleju, Martinšćici i Štivanu; a kako nemaju dece, to sile našu decu na polazak tih škola. Pretnja svakojakih ne fali, te nije čudo, da se koje dele upisalo! Učitelji će se već pobrinuti da usade u srca naše dece mržnju protiv svega što je nama sveto, i evo takva deca pljuvati će kasnije na jezik majke svoje! I još će imati kuraže gospodin grof Manzoni, kazati, «da Italija ne zatvara naših škola u Istri»!
Preporučam ovu stvar našim zastupnicima.

Talijanski učitelj na hrvatskoj školi

Pučki prijatelj, broj 45, 27. listopada 1921.

IZ MARTINŠĆICE NA CRESU.
Talijanski učitelj na hrvatskoj školi.
Divno li je selo Martinšćica kraj. Morske obale uz lepu luku, na otoku Cresu. Selo je to čisto hrvatsko izim jednog izrodice čisto hrvatskog imena i poretla. Od vajkada imademo u Martinšćici hrvatsku pučku školu, koju je do sada polazilo preko 150 čisto hrvatske dece, a poučavala samo jedna hrvatska učiteljica. Odavna se osećala potreba za pomnožanje učiteljskih sila te na koncu konca, ovih dana, poslaše nam slavne oblasti — talijanskog učitelja, koji ne zna ni beknuti hrvatski. Prvi dan dodje u školu sedmero osmero dece, drugi dan dvoje, treći dan niko itd. Continue reading “Talijanski učitelj na hrvatskoj školi”

U pučkim učionama karabinijeri školski nadzornici!

Pučki prijatelj, broj 20, 13. svibnja 1920.

Martinšćica na Cresu. U pučkim učionama karabinijeri školski nadzornici! Kod nas je barem tako, a sumnjamo, da smo mi u Istri utom iznimka, jer ovo nije prvi put kroz ovo vrijeme okupacije, da našu pučku školu za vrijeme predavanja posjećuje i obuku nadzire karabinijer, a jer tu službu (nadzorništva) ne obavlja samo jedna osoba, nego kako se oni (karabinijeri) često mijenjaju, tako i mi dobivamo svako toliko drugog školskog nadzornika, uvjek dakako u odori karabinijera. Danas (19. 11. 1919.) je -na pr. novi jedan karabinijer bio u školi skoro za cijele prijepoldašnje obuke i ispitivanja. Nama ovdje nikako ne ide u glavu, da jedan, makar inače poštovani karabinijer, može i smije obavljati službu škol. nadzornika, pa još na hrvatskoj školi. Continue reading “U pučkim učionama karabinijeri školski nadzornici!”

Praktični tečaj o cijepanju losa

Pučki prijatelj, 25. listopada 1904.

Praktični tečaj o cijepanju losa obdržavao se u vladinom vrtu Kimpu.
Tečaju je prisustvovalo 40 učenika i učenica iz raznih mjesta političkog kotara lošinjskog. Ovima bje podijeljena potpora prema udaljenosti njihovih boravišta u iznosu od 6—14 kruna. Prijavilo se bilo doduše do 300 osoba, koje su željne bile tom tečaju prisustvovati, al im se mnogima molbe radi pomanjkanja potpornih srestava morale kao neuvažene povratiti. Continue reading “Praktični tečaj o cijepanju losa”