Promjene svećenstva u krčkoj biskupiji

Narodna sloga, 22. listopada 1903

Mladomisnik veleč. g. A. Uranić ide za kapelana u Bašku; odavle polazi pop Mate Milovčič upravljati kuracijom na Unijah, odakle ide pop Ivan Oršić upravljati župu Supetarska na Rabu, a dosadašnji uprav. župe pop Josip Pavačić imenovan je kuratom u Beleju na Cresu. Odavle ide pop Petar Orlić upravljati kuraciju Miholjice (Sv. Vid), a tamošnji upravitelj pop Petar Žic st ide za kurata u Barbat na Rabu, gdje je kurat pop F. Tomašević pošao u stalnu mirovinu.
Mladomisnik veleč. Antončić polazi za kapelana u Novalju na Pagu; pop Josip Papić odanle u Vrbnik za kapelana; pop Luka Vitezić iz Vrbnika ide kano izloženi kapelan u Polju na Dobrinjakom, a dosadašnji kapelan pop Ante Žic ide upravljati župom Lun na Pagu; pop Ivan Volarić iz Luna upravljat župu Drage Baške; pop Petar Zabija iz Drage Baške u Stivan na Cresu, gdje je dosadanji upravitelj one kuracije veleč. pop Dinko Muškardin stalno umirovljen.
Mladomisnik veleč. Fugošić ide u Krk za koralnoga vikara i plovanskoga pomoćnika; mladomisnik Brusić polazi u Rab za kapelana; mladomisnik Juslić istotako u Dobrinj, odakle ide kapelan Josip Palčić u Rim na dalnje nauke; napokon je mladomisnik Callegari imenovan kapelanom u Dabašnici.

Gospodarsko-konsumno družtvo

S juga otoka Cresa. Ustrojstvo gospodarsko-konsumnog družtva.
Pučki prijatelj (Krk), 10. listopada 1901.

Na 10. rujna sazvalo je nekoliko rodoljubnih svećenika pučanstvo iz Martinšćice, Stivana, Beleja i Ustrina u Martinšćincu na sastanak. Narod se doista u liepom broju sakupio u sgradu pučke škole.
U 9 sati prije podne vlč. pop Mate Maračić pozdravio je narod i zahvalio mu, što se odazvao u liepom broju. Zatim preda rieč vlč. g. popu Josu Pavačiću, koji im je u kratko ocrtao korist i svrhu družtva, te raztumačio pojedine točke pravila. Iza toga se zamolilo prisutne, da svatko zapita, što mu se čini nejasno, te će mu se raztumačiti, da ne bi komu bilo štogod nejasno. Pošto se je nekoliko sata razpravljalo i narod posvema oduševio za družtvo, prešlo se na izbor ravnateljstva, nadzorničtva i razsudišta. Continue reading “Gospodarsko-konsumno družtvo”

Sa otoka Cresa na Petrovo – 3

Naša Sloga, broj 57 (1901)

Prije

VI. Ancijani

Oni nisu nipošto glavari puka, kao što bi morali biti, već prosti obćinski sluge. Stari je bio običaj, da anciane ili kako drugdje kažu delegate-župane itd. bira puk. Tako se još živi ljudi sjećaju, da bi se narod skupio izpred crkve, pa bi ondje, kako kažu balotali anciana. Onda bi ga predstavili obćini; ova bi ga potvrdila i on bi bio glavar puka. Nu sad, u novije doba, nije tako. Obćina sama imenuje anciane bez da bi se za to popitala kod puka, koji bi za to mogao biti prikladniji, već imenuje one muževe, koji su njoj po ćudi. Tako je n.pr. u Beleju bio ancian čovjek pošten i pametan znade čitati i pisati, nu valja da nije plesao posve, kako su talijanaši svirali, zamjenili ga drugim, koji nezna ni slova al je njihov. U Stivanu je takođjer bivši ancian glasovao s nami za V. kuriju, ali brže bolje zamjenili ga drugim… Continue reading “Sa otoka Cresa na Petrovo – 3”