Tečaji sa poljodjelsku obuku

Pučki prijatelj, 10. lipnja 1901.

Neznamo, da li je naš list uzrok, ili ko drugi, nu ko je da je, to je sad sve jedno, samo moramo sâ pohvalom izrazit se, da je polaznika prijavilo se sa svih strana izim iz Dobrinja, Omišlja i Dubašnice; nu mora se u obzir uzeti, da kod ovih su samo žene i djeca kod kuće a ostalo otišlo trbuhom za kruhom. Sa otoka Cresa došao ih takodjer liepi broj, a došlo bi ih bilo i više, kad bi bio magistrat creski revniji u upravi. Prije su ljudi doznali za naukovne tečaje jedan po drugom, nego kroz obćinu, prem su ljudi, kod obćine mogli vidjeti, da je stvar važna i urgente. Da bi iz grada Cresa došao bio liepi broj seljaka na pouku, o tom nit najmanje ne dvojimo, pošto su već lanjske godine mnogi molili, da ih se poduči, a da niesu tražili zato nikakve nagrade.