Živjeli početnici i nasljednici

Pučki prijatelj, broj 23, 10. prosinac 1901.

Gospodarska uredba potrošnih družtava najljepše se razvija na otoku Cresu. Beli, Cres, Unije do sada izvrstno napreduju, a kad malo pojačaju, još će i bolje. Nedavno su poslali pravila na potvrdu iz Martinšćice, a sada nam eto brzojav javio, da se je slično družtvo ustanovilo i u Ćunskom.
Tako je! Živjeli početnici! Rad će vam vaš Svemogući naplatiti. Sniženje ciena svakovrstne robe i vrstnoća njezina najbolje svjedoče, da su ta družtva upravo nuždna. To stari trgovčići tužno osjećaju, pa mnogomu ne će ostati drugo nego zasukati rukave pa kopati ledinu za amerikanski trs, i mi im tu sreću od srca želimo, jer će tako barem živjeti od svoga truda, a ne na račun siromašnoga i razdruženoga naroda. I na Krku se dakle treba maknuti, ali to je baš ono najteže — početak. Početak je težak ali je zato i zaslužan i uspomene vriedan. Tko se ne sieća, da je od posujilnica najprva počela raditi ona u Dobrinju? i to im se sa zaslugom priznaje. Sada se pitamo: Tko će prvi s potrošnim magazinom? Do skora ćemo vidjeti, ako Bog dade sreće i ljubari!