Promjene svećenstva u krčkoj biskupiji

Narodna sloga, 22. listopada 1903

Mladomisnik veleč. g. A. Uranić ide za kapelana u Bašku; odavle polazi pop Mate Milovčič upravljati kuracijom na Unijah, odakle ide pop Ivan Oršić upravljati župu Supetarska na Rabu, a dosadašnji uprav. župe pop Josip Pavačić imenovan je kuratom u Beleju na Cresu. Odavle ide pop Petar Orlić upravljati kuraciju Miholjice (Sv. Vid), a tamošnji upravitelj pop Petar Žic st ide za kurata u Barbat na Rabu, gdje je kurat pop F. Tomašević pošao u stalnu mirovinu.
Mladomisnik veleč. Antončić polazi za kapelana u Novalju na Pagu; pop Josip Papić odanle u Vrbnik za kapelana; pop Luka Vitezić iz Vrbnika ide kano izloženi kapelan u Polju na Dobrinjakom, a dosadašnji kapelan pop Ante Žic ide upravljati župom Lun na Pagu; pop Ivan Volarić iz Luna upravljat župu Drage Baške; pop Petar Zabija iz Drage Baške u Stivan na Cresu, gdje je dosadanji upravitelj one kuracije veleč. pop Dinko Muškardin stalno umirovljen.
Mladomisnik veleč. Fugošić ide u Krk za koralnoga vikara i plovanskoga pomoćnika; mladomisnik Brusić polazi u Rab za kapelana; mladomisnik Juslić istotako u Dobrinj, odakle ide kapelan Josip Palčić u Rim na dalnje nauke; napokon je mladomisnik Callegari imenovan kapelanom u Dabašnici.

C. kr. poštanski ured protiv “P. P.”

Pučki prijatelj, broj 4, 25. veljače 1903.

Toliko smo oprezni, da svaki broj lista, što ga dobijemo poštom natrag, čuvamo na posebnom mjestu. Početkom prosinca učestali “rifiutato” iz Cresa. Nabralo se već do petnaestak odbivenih primjeraka, pak sad ajde da vidimo, što je to. Prvi nam pogled odao, da su opaske na pasicama (rifiutato, io non accetto, retour — Veglia i dr.) pisane s istom rukom. Bit će, da . . . Pazimo bolje!
Početkom godine javili se odanle novi predbrojnici i poslali pretplatu. Pošljemo im list, a on drugi dan natrag razapet na “rifiutato.” Čekaj, lijo! Pitamo dvojicu, za što odbijaju list, kad su ga sami tražili. Odgovore za trojicu, da ga oni nijesu niti vidjeli. Dolijala si! Spravimo odbite brojeve u omot, priložimo prijepis onih pisama, pak pošaljemo sve c. kr. ravnateljstvu pošta i brzojava u Trst s molbom, da bi se izvoljelo uvjeriti o sklonosti svojih činovnika u Cresu prema P. P. 16. o. mj. dobismo ovaj odgovor: ‘Odnosno na podnesak od 4. veljače o. g. saopćuje se uglednoj upravi, da je potpisano c. kr. ravnateljstvo pošta i brzojava c. kr. poštanski ured u Cresu, koji je, kako se je izvidilo, priložene istiske ‘Pučkog Prijatelja’ bez razloga uglednoj upravi natrag poslao, strogo kaznilo, te da je u svrhu zaprečenja sličnih nepodopština shodno poduzelo. Čast c. kr. dvorskom savjetniku i predstoiniku g. Felicettiju, gg. pak poštanskim činovnicima na blagohotno uvaženje primjer s creskim kolegom g. Žigovićem!