O skupoći mesa i ribe

Pučki prijatelj, 10. ožujka 1905.

Prošle godine sam pisao, da ćemo doskora meso kupovali na grame, kako mi se vidi nismo dugo. Velecijenjena Gospodo! Vi koji ste na vladanju, zar ne vidite, ako se ne uspostavi red, što nas čeka? —
Dopuštajte slobodno, nek se volovi zatru, pa će siromah morati jesti mačke, jer i do sad ne može do komada mesa, a što da rečemo o bijednom bolesniku? Na teletovinu naprtite veliki porez, nek ju barem onaj, koji za njom toliko gine, stostruko i slano plati, ćete viditi u malo godina, koliko će se volovi umnožiti. Veći dio čestitih čitalaca, kad budu ovo čitali, smijat će se na moja pleća, i reći sami sobom: on, koji ovo piše, ne zna, da samo gospoda jedu teletovinu. Continue reading “O skupoći mesa i ribe”