S Tramuntane na otoku Cresu

Pučki prijatelj, 10. svibnja 1907.

Ta blažena Amerika mora da je u istinu zamamljiva zemlja, kad čovjeka znade taku k sebi vabiti i tako reći zaslijepiti. Pa koliko je kudi pošlo tamu za koricom kruha s najboljom namjerom i s tvrdom odlukom povratiti se opet u svoju dragu domovinu, u svoj lijepi zavičaj, med svoje mile i drage. Pa koliko se već onamo našega naroda nije izgubilo, rasteplo? Oh, ta blažena neiskrena američka sloboda, koja kao da ne pozna granica! Imao sam prilike govoriti s oženjenim ljudima, koji na povratku iz Amerike još nijesu niti stupili pravo preko praga svoje kuće, već su uzdisali za tom blaženom Amerikom. A koliko ima onih, koji iskrcavši se na američko tlo uzdahnuli su: Ovo je zemlja za mene; našao sam te i ne ću te više pustiti; te zaboravili na roditelje, na ženu i djecu, na braću, na dom i rod. Ao braćo, da od Boga nađete! Žalosno, ali istinito. — Continue reading “S Tramuntane na otoku Cresu”

Sa otoka Cresa na Petrovo – 2

Naša Sloga, broj 56 (1901)

(Prije.)

III. Vladina pomoć

God. 1898 i 99 doznačila visoka vlada pomoć biednom pučanstvu Istre, kaošto je jur bilo označeno u “N.S.”. Od toga pripalo obćini Creskoj, ako se ljuto nevaram, 13 hiljada for., da se tim poprave središnji putevi, da tako narod na svojoj radnji zasluži koricu kruha. Jeli se pravedno podielio taj krušac? Je, evo kako: dvim ili tríen podobćinama na jugu dobacilo se po 100 for. kano djeci sladkiša samo da nepleaču, ostalo potrošilo se za gradnju puta od Cresa na tramuntanu, a zašto? Jer gospoda imaju svoje stanove i tamo svoja imanja pa moraju imat i uredan put, a za siromaha i za ravnopravnost njih je deveta briga. Još bih mogao navesti sličnih činjenica, ali za sada dosti. Continue reading “Sa otoka Cresa na Petrovo – 2”