Jurina i Franina

Pučki prijatelj, 28. ožujka 1928.

FRANINA: Hvala Bogu, Jure, da te već jedanput vidin. Kade si bil ovo cielo pusno vrieme?
JURINA: Bil sen vidit Vranjsko jezero, a pusta san stiral u Martinšćice.
FR.: A kako je tamo?
JUR.: Tako tako. Jenu novituad velu, ku ti iman povit, sen vidil na ove moje oći.
FR.: Će bit interesuantno…
JUR.: Grien u Martinšćicu na pusnu nedelju. To ti spried criekvi od muostira (nanastira, samostana Op. ur.) tancaju kako suludni na «račića». A da ti je bilo vit barba Duma, kapa de balo, kako je kantal «Puste moj… »
FR.: Ma će ih ni struah Boga tancat spried criekvi?
JUR.: Vero ne, alč takova je užuanca od vavek. Nego kada je bilo na najlipčen, svin je preselo, a najviše Jivu z Garmovoga, ki je zvonil z mišćićen. Siromah se je nadimual, puhal u kanelicu, prebiral s parsti po šurljici i s nogami batil po daski. Ma najedanput, kada se ni ni nuadijal, u usti mu je ostala sama kanelica, alč je prišal gosp. brigadir i potegnul mu je mišćić, koga je šakveštrual.
FR.: Donke njim je presela pusna nedelja.
JUR.: Ma da. alč oni su sli tancat prez činit kuonti z oštuaron. Prija tuanca su ti imile bit neke rečiti na skuli i kako je šla mladost tancat, niki ne bi bil prišal na skulu gledat rečiti.
FR.: A razumin, onako ne biju bili niš dobili.
JUR.: Oni mladići vit onako nenadano razbijen tanac, počeli su neč žuborit, ma su prišli jedan za drugin u paržun. Brižan Slavko uprav je prišal na konjedo i moral je puoć vaf konobu, kade su popu stala darva. alč unde je sada paržun provizuorij…
FR.: A drugih, koliko je bilo zaprtih…?
JUR.: Još niki Mikulić z Miholašćice, ma pak je svih barzo pustil i posli je bilo sve veselo, alč Alviš je nagovoril mladići da neka gredu na rečitu a posli da ćeju dopustit tancat I tako je nastal mir.
FR.: Donke je bilo veselo?
JUR.: A i niki Mikula Pinčić zis Ćunskoga da je bil na perikulu za poć u hlad, alč da je štroligivual niki ženini. Jenuoj da je rekal, da ima 5 dice i muža u Merikah. A ona je jena stara divojčina i pak za ga prevarit, da je oženjena, je klala prsten. Ona mu je odgovorila: «Roge sen ti oženjena, kada još nisen mladoga imela».
FR.: Hahaha!… Pravo mu!…. A kako je s fralri tamo?
JUR.: A če ćeš, brižni još samo dva su: padre Luiji i padre Antuon. Padre Antuon je ovi dni pal i zlamal ruku, pak još ne more mašit, a padre Luiji ima reumu u nogah.
FR.: Su ti ča dali?
JUR.: A su pit i jest. Rekli su, da ćemo se kasno vit, ako ne pridemo barzo, alč da su već stuari.
FR.: Benj, ih je potreba barzo puoć vit. Bog, kume!
JUR.: Bog, Bog! Do vidjenja!