Brodogradilište G.Sucicha iz Martinšćice na Cresu

JULIANO SOKOLIĆ
Pomorstvo Lošinja i Cresa 4.
Otočki ljetopis Cres-Lošinj 14.
2005. str 336-338

ŠkverKapetan Giuseppe Sucich iz Martinšćice na Cresu imao je prije Drugoga svjetskog rata pomorsku agenciju u Rijeci, Obala C. Colombo br. 2. Agenciju je osnovao 1. lipnja 1935. i radila je do 15. svibnja 1945. godine. U lipnju 1940. Italija je ušla u rat i rekvirirala većinu brodova za potrebe ratne mornarice, te je došlo do djelomičnog potapanja te flote. Vozarine za slobodne brodove rasle su jer se povećavaju i potrebe za brodskim prijevozom, te rizik poslovanja. U takvim je uvjetima kap. Sucich tražio početkom 1942. godine tko bi mu mogao graditi jedan brod od oko 350 do 500 tona nosivosti i 350 tona. Kako su svi imali prezauzete kapacitete, a zbog mobilizacije za rat nedostajala je i kvalificirana radna snaga, kap. G. Sucich odlučuje otvoriti jedno svoje brodogradilište u Martinšćici na otoku Cresu, svom rodnom mjestu.
Nalazi teren u vlasništvu A. Linardia koji ga daje na petnaestogodišnji zakup i time ulazi u novoformirano trgovačko društvo. Društveni kapital se određuje na 70.000 lira time da kap. G. Sucich sudjeluje s 80 posto, odnosno 56.000 lira, a A. Linardi s 20 posto, odnosno 14.000 lira. Rok trajanja Društva određen je na 15 godina, do rujna 1957. godine. Vlasnici su započeli graditi baraku 16×8 metara, te zatražili koncesije na pomorskom dobru.

Jedan ugovor o gradnji plovila od 25. veljače 1944. sklopljen između brodogradilišta Cantiere Navale Giuseppe Sucich s.r.l. iz Martinšćice i G. Sucicha, pomorskog agenta sa sjedištem u Rijeci, Obala C. Colombo br. 2, svjedoči o gradnji drvenog čamca tipa pasara dužine 6,5 metara. Cijena gradnje je 800 lira od čega će se pri potpisivanju ugovora uplatiti 400 lira, a ostatak nakon dovršenja gradnje.
Prethodno je isti naručitelj potpisao 10. siječnja 1944- ugovor o gradnji drvenoga motornog broda od 350 tona nosivosti. Ugovoreni iznos izgradnje novog broda je 50.000 lira, koji će se uplaćivali po 5000 lira:

  • kod potpisa ugovora
  • nakon postavljanja statvi i kobilice
  • nakon ugradnje polovice rebara
  • nakon ugradnje druge polovice rebara
  • nakon ugradnje sponja palube
  • nakon ugradnje vanjske oplate
  • nakon postavljanja palube
  • kad je brod zakalafatiran
  • i 10.000 lira nakon porinuća u more.

Početkom 1945. godine u gradnji su bili jedan motorni brod od 400 tona nosivosti, jedan motorni jedrenjak od 140 tona i jedan motorni čamac od 15 tona nosivosti. Tada je u brodogradilištu zajedno s vlasnikom radilo 18 ljudi.
Zanimljiv je put broda Vittorio S. B. Sucich počeo ga je graditi u Šilu na otoku Krku. Nakon završetka rata dovučen je u Martinšćicu, da bi se 1950. dovršio u brodogradilištu u Puntu i kasnije nosio ime Šćedro.
(Autor je tekst pripremio uz pomoć Viktora Sučića na čemu mu zahvaljuje)

2 comments

Comments are closed.