S južnog diela otoka Cresa

Naša sloga, broj 18, 16. travnja 1907.

Kako c. k. oblasti idu hrvatskom narodu na ruku! Kako je creska obćina ogromna i razštrkana, to je za područje ove obćine odredjeno više birališta za izbor narodnog zastupnika za carevinsko vieće. Za ovakve obćine to ja predvidjeno i u najnovijoj izbornoj reformi, naravski s razloga, da se tako izbornicima olahkoti vršenje izbornog prava glasa.
Kud naravskije, nego da će svatko očekivati, da u pojedinim izbornim sekcijama, kao biralište bude izabrano jedno središnje mjesto, gdje će izbornicima biti najlakši, sa najmanjim troškom, trudom i gubitkom vremena skopčan pristup. Nu ovo, što su imali pred očima stvoritelji izbornog zakona, i što predmjeva svaki razuman čovjek, na to najmanje paze c. k. oblasti i poglavarstva. — Evo primjera: Continue reading “S južnog diela otoka Cresa”

Dopis iz Ustrina

Pučki prijatelj, 10. travnja 1907.

Ustrine, dne 29. Ožujka.
Dragi »Pučki Prijatelju!« Čitao sam u Vašem listu, kako valja sadit merikansku lozu. Ću Vam pisat tugu i žalost: Kako će kod nas merikanska loza rodit, kad kod nas ni bilo nikat nijenoga naučitelja, koji bi nam pokazao i naučio, kako se to sapuje (kopa) i cepa. Ja ne znan, kako bi to moglo biti. To bi moralo bit, da ne haje za nas naša općina iliti komun. NaŠ narot je dosti vridan i kapac, ali bez nikakve škole. Bi moglo štagot biti, ali ni slošćini (sloge). Što ćete ? Kod nas je slabo, aš nimamo nijednoga ki bi za nas govorio: niti popa niti ništa. Pop nam dojde iz Beleja svako osan dan i kad ki umre, dojdega naredit iliti zakopat. Continue reading “Dopis iz Ustrina”