Resolucije

Pučki prijatelj (Krk), 10.svibnja 1908

Učesnici gospodarskog sastanka, sakupljeni dne 3. svibnja 1908. u Štivanu na otoku Cresu, predlažu obzirom na naumljeno vladino gospodarsko unapređenje Istre, da se na otoku Cresu učini:
I. Put
1. Iz Valuna do Orleca i od Valuna preko Zbišine na Vranu;
2. iz Orleca na Vranu;
3. iz Vrane u Štivan;
4. iz Vrane na Jezero;
5. iz Štivana na Belej;
6. iz Beleja prema Ustrinama;
7. iz Valuna i Lubenica u Štivan;
8. iz Štivana u Ustrine;
9. iz Beleja u Koromačnu;
10. iz Beleja u Plat;
11. iz Ustrina prema Osoru;
12. popravak puteva iz Ustrina na luke Županj i Svrat;
13. popravak puta iz Martinšćice u Štivan;
14. popravak puta iz Štivana na luku u Merašćici;
15. da se bezodvlačno dovrši one dijelove glavne ceste iz Cresa do Osora po kojima se još ne može voziti (na raznim mjestima ukupno 9 km) i da ova cesta prođe kroz Orlec, a ne zapadno Orlecu, gdje su vozovi i ljudi za nevremena osobito bure u pogibli života;
16. popravak puta iz Osora u Puntukriža;
17. popravak puta iz Beleja u Puntukriža;
18. popravak puta iz Kačićevi prema Štivanu;
19. da se napravi put iz Martinšćice na Vranu;
20. da se napravi put iz Martinšćice u Valun i Lubenice;
21. da se napravi put iz Martinšćice u Vidoviće;
22. da se napravi put iz Martinšćice tik Grmova na jezero;
23. da se napravi put iz Cresa u Lovreški i Loznati.
II. Da se uvede luke u Martinšćici, Merašćici, Koromašnoj, Županju, Portu i Valunu.
III. Da vlada izdašno podupre ribarstvo u Valunu, Martinšćici, Stivanu, Ustrinama, Beleju, Puntukriža, Orlecu, Jezeru, Belom, Mergu, Predošćici, Dragoziću i Cresu.
IV. Da se poštara za namještenje liječnika i ispitanih primalja na otoku Cresu.
V. Da pošumi u što kraće doba opustjele predjele otoka, te zbog nestašice radnika prekopa odnosno tlo u jeseni a sadi pak u proljeću.
VI. Da i nadalje nagrađuje dobro držane vinograde, pašnjake, livade i djetelišta i dijeli narodu sjemenje i umjetni gnoj.
VII. Da podijeljuje na dobu američke loze i težačko oruđe, te se zauzme, da se jedared provede državni zakon o beskamatnim zajmovima u Istri.
VIII. Da vlada ozbiljno prouči i po mogućnosti provede vodovod iz Vranskog jezera po cijelom otoku Cresu i Lošinju u međuto dade obilne potpore za građenje cisterna i lokava za napajanje životinja.
IX. Da podupre pčelarstvo podjeljivanjem košnica i nagrada.
X. Da dozvoli i podupre sađenje duhana.
XI. Da podupre ustrojenje mljekarne u Orlecu i pospješi gojenje govedarstva naročito krava muzara;
XII. Da podigne škole gdje bi imale biti i dade obilne potpore za odnosne Školske zgrade te zbog siromaštva naroda uredi na svoj trošak župničke kuće i crkve.
XIII. Da podigne hrvatsku industrijalnu školu u Cresu.
XIV. Da definitivno uredi plaće svećenicima i ukine poreštinu.
XV. Da uredi gruntovne knjige prema faktičnom posjedu pojedinaca.
XVI. Da podupre osnutak novčane banke na amortizaciju za Istru sa filijalkama u sijelu svakog kotarskog suda.
XVII. Da osnuje brzojavni ured u jednom središtu južnog dijela otoka Cresa.
XVIII. Neka vlada zbog abnormalnih odnošaja, strogo nadzire kako i komu se dijele potpore, a upravu javnih radnja neka rukovode ljudi obiju narodnosti.
XIX. Da se podijeli potpora vinogradarima kraj Vranskog jezera, kojim je lani tuča potukla grožđe; da i u buduće podupire svakoga, koji bi bio oštećen od kojemu drago elementarne nezgode.