Krvav mesopust

Pučki prijatelj, 20. ožujka 1908.

Krvav mesopust. Na mesopust oko šest sati u večer sakupili se naši kopači uz more — stotina njih i pjevali hrvatske pjesme. Radi toga oprli im se općinski redari udarajuć otvorenim sabljama. Raniše Antuna RoŠovića, Ivana Kaštelan i kćerku mu, Ivana Bolmarčića i Ivana Smundina. Jednog redara, koji je najokrutnije postupao, uapsiše žandari i povedoše u tamnicu.