Mlin na bencinu

Pučki prijatelj, 20. siječnja 1907.

Belej, 12. siječnja.
Na 2. jenara o. g. obdržavalo je gospodarsko-trgovačko društvo u Beleju svoju glavnu godišnju skupštinu.
Konačni račun (bilanca) pokazuje ovaj rezultat: Aktiva društva iznose k. 6.062,26, pasiva kr. 4.062,29. Konačni dobitak, ako se pasiva odbiju od aktiva izlazi na k 2.000,17.
Zadrugari su primili bilancu na znanje s velikim veseljem. Na to im polagatelj računa reče: Kad bismo mi htjeli danas društvo uništiti (glasovi: Bog očuvaj. — Ako treba beči, još ćemo dati nutar.), mi bismo svaki povukli oko k. 60. Drugim riječima: onaj naš zadružni dio od 20 k. koji bismo svaki uložili, u šesnaest mjeseci protrostručio se je. Kako opažam na vama, vi se radujtete tom dobitku. — Ali ja mu se ni mrve ne veselim. — To je naime znak da smo preskupo jeli i oblačili se (glasovi: mi smo bili kuntenti). Da smo malo skuplje prodavali robu — no nikad draže nego je u Cresu i u drugim gradićima — dva su uzroka: prvi su neprijatelji našega društva, koji su uvijek — a i danas još — u svijet trubili, da ćemo propasti, a drugi uzrok jest taj, što imademo, kako ste čuli, još k 2000 duga. Dakle da čim prije isplatimo taj dug, i da pokažemo neprijateljima, da ne propadamo, kako je njihova goruća želja, nego da orijaški napredujemo. To su eto uzruci, s kojih smo postigli ovaj čisti dobitak.
Zatim se je prešlo na 2. i 3 točku dnevnog reda, naime na pitanje o postolariji i mlinu na bencinu.
Zadrugari su jednoglasno zaključili, da se ustroji zadružna postolarija, koja je nakon osam dana započela svoje djelovanje s jednom radničkom silom, a bi reći, da će se morati umnožiti broj radnika.
Glede mlina rasprava je podulje trajala, posto se je predsjednik opirao tom naumu s više razloga. Zadrugari su stajali čvrsto pri svojoj nakani i samo dvojica bila su u tu svrhu pripravna odmah uložiti k. 2000. Konačno prihvatio se je ovaj zaključak: Predsjedniku se nalaže, da se kod raznih tvrtka popita, koliko bi stajao jedan mlin na bencinu s 12 konjskih sila? Koliko bi na dan imao potroška? Koliko bi u 12 sati samleo? Za koliko bi ga godina tvrtka osigurala?
Nakon riješenja još nekojih malenkosti, predsjednik zaključi skupštinu.